Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai sữa 180ml

Mã sản phẩm: C0252

Dung tích: 180ml

Loại nhựa: HDPE-PP

Trọng lượng: 23gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ