Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai sữa Ba Vì 890ml

Mã sản phẩm : C0132 / Nắp : N0069

Dung tích : 900ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 37.5gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ