Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Tân Thịnh 150ml

Mã sản phẩm: C0043

Dung tích: 150ml

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: 23gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ