Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai thuốc 190ml nắp xé

Mã sản phẩm : C0010 / Nắp : N0004

 

Dung tích : 190ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 20.5gr

 

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ