Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai thuốc 70ml ấn xoay

Mã sản phẩm: C0350

Dung tích: 70ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng: 10gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ