Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai thụt 8ml

Mã SP: C0454+N0351

Loại nhựa : LDPE

Trọng lượng:

Thể tích: 8ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ