Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai vuông 500ml PP có móc treo

Mã sản phẩm: C0407
Loại nhưa: PP
Trọng lượng: 44gr
Thể tích: 500ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ