Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai xịt 200ml

Mã sản phẩm:

Dung tích: 200ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng: 29gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ