Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Zuchi 20ml

Mã sản phẩm : C0051 / Đầu xịt :

Dung tích : 20ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 3.65gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ