Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai xịt 20-30ml

Mã sản phẩm: C0414
Loại nhựa: PET
Trọng lượng: 8.0gr
Thể tích: 20-30ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ