Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Cốc đong vaccine

Mã sản phẩm: C0406

Loại nhựa: PP

Thể tích: 4ml

Trọng lượng: 2gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ