Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Cốc uống nước

Mã sản phẩm: N0125

 

Dung tích: 300ml

Loại nhựa: PP

Trọng lượng: 42gr

Kích thước: —

 

 

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ