Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Hũ sữa chua loại 160g

Mã sản phẩm: C0168

Dung tích: Loại đựng 160g

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: 7.8gr

Kích thước :–

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ