Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Nắp chai xịt miệng

Mã sản phẩm: N0083

Dung tích :–

Loại nhựa: PP

Trọng lượng: 2.05gr

Kích thước: —

 

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ