Các chứng chỉ

Công ty TNHH APS tổ chức huấn luyện an toàn lao động năm 2019

Triển khai công tác huấn luyện ATLĐ, VSLĐ năm 2019, trong các ngày 30/5/2019, Công ty TNHH APS tổ chức tập huấn an toàn, vệ sinh lao động đối với gần 100 CBCNV của Công ty.

Tại buổi tập tuấn, Các giảng viên  đến từ “Công ty TNHH Huấn luyện và kỹ thuật an toàn” đã giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ, chính sách an toàn lao động, vệ sinh lao động; quyền và nghĩa vụ về an toàn lao động, vệ sinh lao động của người lao động và người sử dụng lao động. Đồng chí giảng viên đánh giá cao về ý thức tham gia huấn luyện, tinh thầm học tập của CBCNV công ty

Tham gia vào khoá tập huấn là gần 100 cán bộ là đại diện cho các phòng ban đoàn thể trong công ty, đặc biệt là sự góp mặt đông đủ của người lao dộng. Trong suốt khoá học, các học viên sẽ được trang bị và cập nhật những kiến thức mới về pháp luật An toàn vệ sinh lao động, chức năng nhiệm vụ của Ban An toàn lao động và cách nhận biết các mối nguy hiểm, độc hại trong lao động, chay nổ trong quá trình làm, phương pháp phòng tránh hạn chế tối đa rủi trong lao động có thể xảy ra.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được nâng cao kiến thức trong công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, ứng dụng vào phòng chống và bảo vệ sức khỏe cho mỗi cán bộ, nhân viên . Kết thúc khóa tập huấn, các học viên làm bài kiểm tra và được cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa học an toàn, vệ sinh lao động.

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ